Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

249 Lượt xem

Để đảm bảo an toàn các thông tin của khách hàng mua hàng trên website Trituethegioi.com. Ban quản lý website Trituethegioi.com quy định rõ chính sách bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. Ban quản lý website Trituethegioi.com đề nghị người mua hàng đọc kỹ chính sách này trước khi thực hiện các hoạt động mua hàng trên website Trituethegioi.com.

  1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

– Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website Trituethegioi.com bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Ban quản lý website Trituethegioi.com cần người mua hàng cung cấp khi mua hàng và để Trituethegioi.com liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website Trituethegioi.com nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

– Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật và lưu trữ các thông tin đã cung cấp cho Ban quản lý website Trituethegioi.com. Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý Website Trituethegioi.com bằng Email: [email protected]  | Điện Thoại: 089.649.1512 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty tại địa chỉ: Thôn Viêm Tây 2, Xã Điện Thắng Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam nếu phát hiện có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ các thông tin của mình để có biện pháp kịp thời giải quyết.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Ban quản lý Website Trituethegioi.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp cho các mục đích sau:

– Gửi các thông tin, liên hệ về xác nhận đặt hàng của khách hàng

– Gửi hàng, sản phẩm khách hàng đã mua trên website Trituethegioi.com

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Ban quản lý Website Trituethegioi.com

– Giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ mới của website Trituethegioi.com

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy thông tin của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo thông tin của khách hàng.

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website Trituethegioi.com

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ban quản lý website Trituethegioi.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của website Trituethegioi.com.

  1. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân gồm những đối tượng sau:

– Công ty TNHH Trí Tuệ Thế Giới

– Cơ quan nhà nước khi có yêu cầu bằng văn bản yêu cầu Công ty TNHH Trí Tuệ Thế Giới cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.

– Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu Công ty là đơn vị hòa giải.

– Các đối tác/ đơn vị hỗ trợ có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ do Công ty TNHH Trí Tuệ Thế Giới cung cấp (các đơn vị chuyển phát nhanh cần các thông tin để gửi hàng). Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng các sản phẩm do Công ty cung cấp.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Mọi thông tin liên quan đến bảo mật thông tin của khách hàng đều được chúng tôi lưu trữ tại:

– Công ty TNHH Trí Tuệ Thế Giới

– Địa chỉ: Thôn Viêm Tây 2, Xã Điện Thắng Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

– Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0315103633 đăng ký lần đầu ngày 13/06/2018, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 14/10/2019 do Phòng Đăng Ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp.

– Người đại điện pháp luật: Ngô Thị Ngọc Liên

– Email: [email protected]  | Điện Thoại: 089.649.1512

  1. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

   – Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Ban quản lý website Trituethegioi.com thực hiện công việc này.

– Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ban quản lý Website Trituethegioi.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng cập nhật, khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhận khách hàng.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên website Trituethegioi.com được Ban quản lý website Trituethegioi.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Trituethegioi.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mất dữ liệu cá nhân thành viên, Ban quản lý website Trituethegioi.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng (nếu có) bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của website Trituethegioi.com

– Ban quản lý website Trituethegioi.com yêu cầu các cá nhân khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của website Trituethegioi.com phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website Trituethegioi.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

  1. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến cho ban quản lý website Trituethegioi.com như sau:

– Công ty TNHH Trí Tuệ Thế Giới

– Địa chỉ: Thôn Viêm Tây 2, Xã Điện Thắng Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

– Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0315103633 đăng ký lần đầu ngày 13/06/2018, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 14/10/2019 do Phòng Đăng Ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp.

– Người đại điện pháp luật: Ngô Thị Ngọc Liên

– Email: [email protected]  | Điện Thoại: 089.649.1512

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.        

Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 5 ngày làm việc.

Mọi thông tin liên hệ về chính sách bảo mật thông tin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

– Công ty TNHH Trí Tuệ Thế Giới

– Địa chỉ: Thôn Viêm Tây 2, Xã Điện Thắng Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam.

– Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0315103633 đăng ký lần đầu ngày 13/06/2018, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 14/10/2019 do Phòng Đăng Ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Quảng Nam cấp.

– Người đại điện pháp luật: Ngô Thị Ngọc Liên

– Email: [email protected]  | Điện Thoại: 089.649.1512