Nghệ thuật khiêm nhường cao quý để thành công

56 Lượt xem

Nhượng bộ đúng lúc, đúng tình huống cần thiết, không đồng nghĩa là nhu nhược hay yếu hèn hơn, nên phải nhún nhường! Mà ngược lại, bậc trí tuệ hơn, luôn luôn biết cách dùng “chiêu thức nhượng bộ hay nghệ thuật nhượng bộ” để biến hoá nó, trở thành một nghệ thuật sống linh động, tuyệt vời!

Hơn nữa, sức mạnh của trí tuệ, về cách hành xử uyển chuyển nhẹ nhàng, mỗi khi nhìn vào, người ta thầm thán phục! Bởi ở đó, không những về tài giỏi, mà còn tấm lòng bao dung, rộng mở và cao thượng nữa!

Chỉ cần bạn thực tập dần dần, như một người sẵn lòng độ lượng, buông xả, chính là bạn đã biết cách tăng năng lực cho chính bạn là người chiến thắng!

Cổ nhân có câu: “Tránh voi chẳng xấu mặt nào!”.

Ý muốn nói, ta cần nhượng bộ, tránh sang một bên và chẳng nên đối đầu với những “đối tượng to lớn” nhất thời, nhằm bảo tồn được “sự tồn tại” cho ta, để rồi, sau đó ta sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn, để giúp đỡ nhiều người khác nữa, v.v…

Hay: “Một sự nhịn, chín sự lành”;

Và: “Lùi một bước, thấy trời cao biển rộng, lùi ba bước, hạnh phúc bình an”!

Trong công việc, bậc thiện trí thường biết cách khéo léo nhượng bộ các sếp, đồng nghiệp, thậm chí là khiêm nhường ngay cả những người cấp dưới!

(video review)

Ngoài ra, còn có sự khiêm nhường đến cha mẹ, anh chị, em, con cái, bạn bè, v.v… vào những tình huống đặc biệt.

Là bậc thiện trí, nên biết nhượng bộ đúng lúc cần thiết phải nhượng bộ, như là một nghệ thuật khiêm nhường cao quý, mà ở tầm mức của nhiều người khác, không đủ “sức mạnh trí tuệ” để làm việc này.

Nhượng bộ, hay khiêm nhường người khác, không có nghĩa là bạn thất bại, mà trái lại, nhờ sự “vờ thua trận”, nên bạn có được sự bình an, tránh được sự chỉ trích hay đối đầu căng thẳng, bất lợi trực tiếp cho cả đôi bên! nhằm tạo nên các mối quan hệ hòa thuận, tốt đẹp.

Thực hiện được những điều này, bạn thật sự chính là người trí, là người không chỉ chiến thắng sự kiêu mạn nguy hiểm của chính mình, mà còn chiến thắng cả sự kiêu mạn của người khác, “Bạn sẽ khuất phục được người khác”! Và bạn sẽ thành công lớn không chỉ trên thương trường kinh tế, mà còn trên nhiều lĩnh vực khác trong xã hội nữa,…

(Trích trong quyển sách: Quy Luật Phát Triển Kinh Tế – cho mọi thời đại – tập 1)


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *